Моделист Конструктор №7 за 1988 год в формате JPEG http://modelist88.narod.ru/